THÔNG BÁO

Từ 1/5/2012 Phiên bản Diễn đàn này đã ngừng đăng ký thành viên mới.

Chúng tôi khuyên bạn nên chuyển sang sử dụng phiên bản mới của diễn đàn Đoàn Khối CCQ tỉnh (FLYO - 2.0.1.2) tại địa chỉ:

http://www.doankhoils.net

Trân trọng sự đóng góp của bạn!!!

BQT
Chào mừng Đại hội Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh, diễn đàn Đoàn khối xây dựng phiên bản mới tại địa chỉ http://www.doankhoils.net. Hiện tại diễn đàn này đã không còn cho phép đăng ký thành viên mới, đề nghị các đ/c chuyển qua "nhà mới" cập nhật thông tin tại đây và cùng đóng góp ý kiến xây dựng phiên bản diễn đàn chính thức của Đoàn Khối. Trân trọng thông báo!

You are not connected. Please login or register

HD của Tỉnh đoàn về Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, 6 bài học lý luận chính trị dành cho cán bộ và đoàn viên

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

HƯỚNG DẪN
Việc học tập Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị,
6 bài lý luận chính trị dành cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên
-----

Thực hiện Hướng dẫn số 41-HD/BTGTU, ngày 08/02/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hướng dẫn việc học tập Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, 6 bài lý luận chính trị dành cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Giúp cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên củng cố lập trường, tư tưởng, niềm tin vào công cuộc đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; đấu tranh chống các quan điểm sai trái; khắc phục suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; xây dựng hệ thống chính trị và tổ chức Đoàn ở cơ sở vững mạnh.
2. Giúp cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng, về hệ thống chính trị, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
3. Việc học tập phải được tổ chức thường xuyên, lồng ghép thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; xác định nhiệm vụ của cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá.
II. ĐỐI TƯỢNG
1. Cán bộ chủ chốt, Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn xã, phường, thị trấn và tương đương; Uỷ viên Ban Chấp hành chi đoàn thôn bản, khối phố, cơ quan, đơn vị, trường học; đoàn viên, thanh niên ở cơ sở.
2. Những người cần nghiên cứu, tìm hiểu về lý luận chính trị, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
III. NỘI DUNG
Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại.
Bài 3: Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay.
Bài 4: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam.
Bài 5: Đoàn viên phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Bài 6: Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
* Tài liệu: Tài liệu theo quy định của Chương trình; cuốn tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ Đoàn ở cơ sở do Ban Tuyên giáo Trung ương và Trung ương Đoàn phối hợp biên soạn; cuốn 6 bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên, thanh niên do Nhà xuất bản Thanh niên phát hành; tài liệu tham khảo trên Website Tỉnh Đoàn và các tài liệu chính thống có liên quan.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tỉnh Đoàn
- Xây dựng Hướng dẫn, triển khai đến các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong quá trình thực hiện.
- Lồng ghép tập huấn một số chuyên đề trong nội dung tập huấn cán bộ Đoàn cấp huyện và cơ sở toàn tỉnh.
2. Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc
- Theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các lớp bồi dưỡng lý luận cho cán bộ Công đoàn, Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ sở được thực hiện ở Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố; mỗi lớp 5 ngày, trong đó 3 ngày để học 6 chuyên đề, 2 ngày để thảo luận, viết thu hoạch, tham quan các mô hình và tổng kết bế mạc.
- Chủ động đề xuất với Ban Tuyên giáo cấp uỷ, phối hợp xây dựng kế hoạch, triệu tập học viên và quản lý lớp; chú trọng tập huấn đối với đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn, chi đoàn cơ sở, Bí thư, Phó bí thư chi đoàn để đội ngũ này có thể tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, thanh niên tại cơ sở.
- Cử cán bộ đi chỉ đạo, giúp các cơ sở Đoàn lên lớp tại các lớp học tập lý luận chính trị rộng khắp đến đoàn viên, thanh niên ở các đơn vị, cơ sở. Đối với cán bộ, đoàn viên, thanh niên có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên có thể phát tài liệu, cho tự nghiên cứu, thảo luận và viết thu hoạch.
- Các Đoàn trực thuộc tham mưu, đề xuất với cấp uỷ tạo điều kiện về kinh phí để tổ chức các lớp học tập trung, mời báo cáo viên giới thiệu các bài lý luận chính trị, tiến hành thảo luận, viết thu hoạch; tăng cường lồng ghép học tập trong các lớp tập huấn định kỳ; chỉ đạo, hướng dẫn các Đoàn, chi đoàn cơ sở khối cơ quan, đơn vị, trường học mở các lớp học tập trung đảm bảo chất lượng.

Học tập lý luận chính trị là nhiệm vụ quan trọng đối với mỗi cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên. Đề nghị các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện và định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả về Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn.


_________________
Easier said than done!
Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết